Đêm biên giới, vào vai "cửu vạn": Tướng Biên phòng chỉ đạo làm rõ

Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Lên top