Deepfake là gì mà Facebook phải ra lệnh cấm trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Một hình ảnh trong video deepfake trên YouTube (ảnh chụp màn hình).
Một hình ảnh trong video deepfake trên YouTube (ảnh chụp màn hình).
Một hình ảnh trong video deepfake trên YouTube (ảnh chụp màn hình).
Lên top