Đề xuất xét nghiệm COVID-19 khi khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không

Du khách đến Phú Quốc bắt buộc xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Du khách đến Phú Quốc bắt buộc xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Du khách đến Phú Quốc bắt buộc xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top