Đề xuất xây dựng tuyến đường nghìn tỉ kết nối Tuyên Quang - Bắc Kạn

Xây dựng tuyến đường kết nối hai địa điểm du lịch Ba Bể - Na Hang với kỳ vọng thu hút lượng lớn khách du lịch tới cả hai địa phương. Ảnh: BTQ.
Xây dựng tuyến đường kết nối hai địa điểm du lịch Ba Bể - Na Hang với kỳ vọng thu hút lượng lớn khách du lịch tới cả hai địa phương. Ảnh: BTQ.
Xây dựng tuyến đường kết nối hai địa điểm du lịch Ba Bể - Na Hang với kỳ vọng thu hút lượng lớn khách du lịch tới cả hai địa phương. Ảnh: BTQ.
Lên top