Đề xuất xây dựng tuyến cao tốc hơn 5.000 tỉ nối Tuyên Quang - Hà Giang

Với số vốn dự kiến trên 5.000 tỉ đồng, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá về kinh tế. Ảnh: BTQ.
Với số vốn dự kiến trên 5.000 tỉ đồng, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá về kinh tế. Ảnh: BTQ.
Với số vốn dự kiến trên 5.000 tỉ đồng, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá về kinh tế. Ảnh: BTQ.
Lên top