Đề xuất xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt tại Cà Mau

Vùng ngọt hóa tại Cà Mau  thường xuyên thiếu nước vào mùa khô gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Vùng ngọt hóa tại Cà Mau thường xuyên thiếu nước vào mùa khô gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Vùng ngọt hóa tại Cà Mau thường xuyên thiếu nước vào mùa khô gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top