Đề xuất xây dựng bổ sung thêm một số tuyến cao tốc

Bộ GTVT đề xuất xây dựng bổ sung thêm một số tuyến cao tốc. Ảnh: GT
Bộ GTVT đề xuất xây dựng bổ sung thêm một số tuyến cao tốc. Ảnh: GT
Bộ GTVT đề xuất xây dựng bổ sung thêm một số tuyến cao tốc. Ảnh: GT
Lên top