Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, Tô Lịch

Ông Hoàng Cao Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Ông Hoàng Cao Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Ông Hoàng Cao Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Lên top