Đề xuất truy tặng Huân chương Chiến công cho Thượng úy công an hy sinh

Lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tới thăm hỏi, động viên gia đình thượng úy Nghĩa - Ảnh: VIỆT QUANG
Lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tới thăm hỏi, động viên gia đình thượng úy Nghĩa - Ảnh: VIỆT QUANG
Lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tới thăm hỏi, động viên gia đình thượng úy Nghĩa - Ảnh: VIỆT QUANG
Lên top