Đề xuất trợ cấp cho con dưới 6 tuổi nếu cha mẹ tham gia BHXH bắt buộc

Đề xuất trợ cấp cho con dưới 6 tuổi nếu cha mẹ tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: Lương Hạnh.
Đề xuất trợ cấp cho con dưới 6 tuổi nếu cha mẹ tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: Lương Hạnh.
Đề xuất trợ cấp cho con dưới 6 tuổi nếu cha mẹ tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top