Đề xuất tiếp tục giảm phí đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

Đề xuất tiếp tục giảm phí đường bộ cho xe kinh doanh vận tải. Ảnh minh hoạ GT
Đề xuất tiếp tục giảm phí đường bộ cho xe kinh doanh vận tải. Ảnh minh hoạ GT
Đề xuất tiếp tục giảm phí đường bộ cho xe kinh doanh vận tải. Ảnh minh hoạ GT
Lên top