Đề xuất thu phí với cả ôtô vào sân bay dưới 10 phút

Sẽ không miễn phí ôtô vào sân bay dưới 10 phút. Ảnh minh họa P.L
Sẽ không miễn phí ôtô vào sân bay dưới 10 phút. Ảnh minh họa P.L
Sẽ không miễn phí ôtô vào sân bay dưới 10 phút. Ảnh minh họa P.L
Lên top