Đề xuất thu phí du khách, GĐ Sở Du lịch TP.HCM bị phê bình