Đề xuất thống nhất chung giấy xác nhận cho người và phương tiện đến sân bay

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thống nhất chung giấy xác cho người và phương tiện đến sân bay. Ảnh minh họa GT
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thống nhất chung giấy xác cho người và phương tiện đến sân bay. Ảnh minh họa GT
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thống nhất chung giấy xác cho người và phương tiện đến sân bay. Ảnh minh họa GT
Lên top