Đề xuất thí điểm mở lại đường bay quốc tế thường lệ từ 15.12

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15.12. Ảnh: VNA
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15.12. Ảnh: VNA
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15.12. Ảnh: VNA
Lên top