Đề xuất thí điểm gắn camera nhận dạng biển số ở sân bay Tân Sơn Nhất

Xe taxi hoạt động đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.  Ảnh: M.Q
Xe taxi hoạt động đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: M.Q
Xe taxi hoạt động đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: M.Q
Lên top