Đề xuất tăng tuổi hưu: Nếu tuổi nghỉ hưu của nữ không bằng nam là rất lãng phí

 PGS-TS Bùi Thị An nên xây dựng tuổi nghỉ hưu theo nguyên tắc đảm bảo quyền làm việc của tất cả mọi người là như nhau, nhưng không được cào bằng, mà phân loại đối tượng, ngành nghề.
PGS-TS Bùi Thị An nên xây dựng tuổi nghỉ hưu theo nguyên tắc đảm bảo quyền làm việc của tất cả mọi người là như nhau, nhưng không được cào bằng, mà phân loại đối tượng, ngành nghề.
PGS-TS Bùi Thị An nên xây dựng tuổi nghỉ hưu theo nguyên tắc đảm bảo quyền làm việc của tất cả mọi người là như nhau, nhưng không được cào bằng, mà phân loại đối tượng, ngành nghề.
Lên top