Đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới: Vấn đề cần là thủ tục

Nhiều người không kỳ vọng ở mức bồi thường mà họ kỳ vọng ở thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều người không kỳ vọng ở mức bồi thường mà họ kỳ vọng ở thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều người không kỳ vọng ở mức bồi thường mà họ kỳ vọng ở thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top