Đề xuất tăng giá vé thăm vịnh Hạ Long từ 20-73%

Du khách thăm hang Sửng Sốt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách thăm hang Sửng Sốt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách thăm hang Sửng Sốt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top