Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1.1.2022: Hơn 3,6 triệu người được thụ hưởng

Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì có thể được tăng 200.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: hà anh
Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì có thể được tăng 200.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: hà anh
Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì có thể được tăng 200.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: hà anh
Lên top