Đề xuất tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3 đến hết tháng 12.2020

Người lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. ảnh: Hải NGuyễn
Người lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. ảnh: Hải NGuyễn
Người lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. ảnh: Hải NGuyễn
Lên top