Vụ bệnh nhân mở phòng "bay lắc":

Đề xuất tạm đình chỉ một số cá nhân ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý vừa điều trị, vừa biến nơi đây thành điểm mua bán ma tuý. Anh: Tùng Giang
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý vừa điều trị, vừa biến nơi đây thành điểm mua bán ma tuý. Anh: Tùng Giang
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý vừa điều trị, vừa biến nơi đây thành điểm mua bán ma tuý. Anh: Tùng Giang
Lên top