Đề xuất sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đăng ký KCB BHYT tại BV đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Quảng Nam. Ảnh: BHXHQN
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đăng ký KCB BHYT tại BV đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Quảng Nam. Ảnh: BHXHQN
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đăng ký KCB BHYT tại BV đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Quảng Nam. Ảnh: BHXHQN
Lên top