Dự thảo Luật BHXH sửa đổi:

Đề xuất rút ngắn số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu

Đề xuất rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Ảnh: LDO.
Đề xuất rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Ảnh: LDO.
Đề xuất rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Ảnh: LDO.
Lên top