Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần. Ảnh: Đình Trọng
Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần. Ảnh: Đình Trọng
Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần. Ảnh: Đình Trọng
Lên top