Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19:

Đề xuất nới điều kiện nhận hỗ trợ với doanh nghiệp và người lao động

LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top