Đề xuất nhận chìm 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn

Cục Hàng hải đề xuất nhận chìm khoảng 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Tri
Cục Hàng hải đề xuất nhận chìm khoảng 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Tri
Cục Hàng hải đề xuất nhận chìm khoảng 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Tri
Lên top