Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu. Ảnh VNA
Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu. Ảnh VNA
Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu. Ảnh VNA
Lên top