Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ vào tháng 1.2022. Ảnh VNA
Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ vào tháng 1.2022. Ảnh VNA
Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ vào tháng 1.2022. Ảnh VNA
Lên top