Đề xuất mở cửa Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sớm hơn 30 phút

Sửa chữa đường bay, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh LDo
Sửa chữa đường bay, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh LDo
Sửa chữa đường bay, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh LDo
Lên top