Đề xuất làm việc từ 8h30: Công việc văn phòng phù hợp hơn khu vực sản xuất

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer VN (KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: H.A.C
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer VN (KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: H.A.C
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer VN (KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: H.A.C
Lên top