Đề xuất không được đăng kiểm cho ô tô "xù" phí đậu xe

Thiếu chế tài và những hạn chế trong công nghệ khiến việc thu phí ôtô theo giờ thất thu, không như kỳ vọng. Ảnh: M.Q
Thiếu chế tài và những hạn chế trong công nghệ khiến việc thu phí ôtô theo giờ thất thu, không như kỳ vọng. Ảnh: M.Q
Thiếu chế tài và những hạn chế trong công nghệ khiến việc thu phí ôtô theo giờ thất thu, không như kỳ vọng. Ảnh: M.Q
Lên top