Đề xuất kéo dài đường băng sân bay Côn Đảo

Sân bay Côn Đảo. ảnh: PV
Sân bay Côn Đảo. ảnh: PV
Sân bay Côn Đảo. ảnh: PV
Lên top