Đề xuất hỗ trợ học phí, học bổng cho nghiên cứu sinh trong nước

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top