Đề xuất hỗ trợ hoặc mua lại 8 dự án BOT: Không hợp lý và thiếu minh bạch

Trạm BOT Thái Nguyên - Chợ mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3. Ảnh: H.B
Trạm BOT Thái Nguyên - Chợ mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3. Ảnh: H.B
Trạm BOT Thái Nguyên - Chợ mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3. Ảnh: H.B
Lên top