Đề xuất gói 27.600 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Điều kiện phải phù hợp thực tế để người lao động được thụ hưởng

LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top