Đề xuất giờ làm chậm nửa tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng: Nhiều ý kiến phản đối

Tranh cãi về đề xuất đổi giờ làm, rút ngắn thời gian nghỉ trưa. Ảnh: TT
Tranh cãi về đề xuất đổi giờ làm, rút ngắn thời gian nghỉ trưa. Ảnh: TT
Tranh cãi về đề xuất đổi giờ làm, rút ngắn thời gian nghỉ trưa. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM