Đề xuất giảm 30% phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đề xuất giảm 30% phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Đề xuất giảm 30% phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Đề xuất giảm 30% phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Lên top