Đề xuất dừng thu phí BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên

Đề xuất tạm dừng thu phí dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh GT
Đề xuất tạm dừng thu phí dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh GT
Đề xuất tạm dừng thu phí dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh GT
Lên top