Đề xuất dùng ngân sách đầu tư toàn bộ 729km cao tốc Bắc - Nam

Chính phủ đề xuất đầu tư 729km cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Chính phủ đề xuất đầu tư 729km cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Chính phủ đề xuất đầu tư 729km cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Lên top