Đề xuất đưa bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào danh mục phải công bố dịch

Chăn nuôi lợn sinh học là giải pháp tối ưu phòng, tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Chăn nuôi lợn sinh học là giải pháp tối ưu phòng, tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Chăn nuôi lợn sinh học là giải pháp tối ưu phòng, tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Lên top