Đề xuất đặt tên “Cầu Tình Yêu” cho cây cầu 2.100 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Công trình cầu Cửa Lục 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình cầu Cửa Lục 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình cầu Cửa Lục 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top