Đề xuất dán tem cho đào trồng ở Sơn La

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang đề xuất việc cho đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang đề xuất việc cho đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang đề xuất việc cho đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top