Đề xuất cho học sinh TPHCM dừng đến trường từ ngày 10.5

Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5.  Ảnh: H.N
Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5. Ảnh: H.N
Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5. Ảnh: H.N
Lên top