Đề xuất cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông nghiệm thu có điều kiện

Nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Lên top