Đề xuất chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt của TPHCM: Đãi ngộ thôi chưa đủ

Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM. Ảnh: M.Q
Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM. Ảnh: M.Q
Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM