Đề xuất chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng vì COVID-19

Sở LĐTBXH TPHCM để xuất hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19 mức 3 triệu đồng/người/lần trong 3 tháng 5, 6 và 7.2021. Ảnh: Nam Dương
Sở LĐTBXH TPHCM để xuất hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19 mức 3 triệu đồng/người/lần trong 3 tháng 5, 6 và 7.2021. Ảnh: Nam Dương
Sở LĐTBXH TPHCM để xuất hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19 mức 3 triệu đồng/người/lần trong 3 tháng 5, 6 và 7.2021. Ảnh: Nam Dương
Lên top