Đề xuất bỏ nhiều chứng chỉ nghề nghiệp: Cần thiết nhằm tránh lãng phí cho giáo viên

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bắc Ninh
Lên top