Đề xuất bỏ hộ khẩu giấy - phù hợp với xã hội hiện đại

Bộ Công an đang lấy ý kiến về đề xuất bỏ hộ khẩu giấy.
Bộ Công an đang lấy ý kiến về đề xuất bỏ hộ khẩu giấy.
Bộ Công an đang lấy ý kiến về đề xuất bỏ hộ khẩu giấy.
Lên top