Đề xuất bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố Hà Nội

Hà Nội bỏ biến cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9. Ảnh GT
Hà Nội bỏ biến cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9. Ảnh GT
Hà Nội bỏ biến cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9. Ảnh GT
Lên top